Бид хэн бэ?

БИД ХЭН БЭ?

Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Хар тамхитай тэмцэх газар нь Монгол улсын хэмжээнд мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодистой холбоотой гэмт хэрэгтэй тэмцэх, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран энэ төрлийн бодисын хор уршиг, үр дагавраас урьдчилан сэргийлэх, холбогдох хууль тогтоомжийн талаар иргэдэд мэдээ, мэдээлэл өгөх, нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагыг мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах чиг үүрэг бүхий төрийн байгууллага юм. 

БҮТЭЦ

Цагдаагийн Ерөнхий Газрын Хар тамхитай тэмцэх газрын бүтэц:

  • Мөрдөн шалгах хэлтэс
  • Захиргааны удирдлагын хэлтэс
  • Урьдчилан сэргийлэх, хамтын ажиллагааны хэлтэс
  • Эрүүгийн цагдаагийн хэлтэс
  • Тандалт судалгаа, дүн шинжилгээний тасаг